Ostdeutschen Meisterschaften in Leinefelde 2008


Bei den Ostdeutschen Meisterschaften in Leinefelde belegten folgende Teilnehmer Plätze:
Steven Murr 1.Pl.; Robin Braun 2.Pl. Kata, 2.Pl.Kampf; Aaron Widera 1.Pl.; Manuel Berg 1.Pl.